59. Wat is ondernemingswaarde?

De term ondernemingswaarde wordt op verschillende manieren en in verschillende situaties gebruikt. In dit blogbericht wordt hier verder op in gegaan.

Bij een activatransactie

In geval van een activatransactie worden enkel de activa en activiteiten van een onderneming verkocht (kan zowel bij een eenmanszaak, bv of nv)

De ondernemingswaarde is de waarde van de activiteiten en de activa – die nodig zijn voor uitoefening voor deze activiteiten – welke wordt berekend aan de hand van de exploitatie van de onderneming.

De uitkomst hiervan, de ondernemingswaarde, kan worden verdeeld in activa en in goodwill. Dit is nodig om vervolgens voor de verkoper de te betalen belasting te kunnen bepalen (over de goodwill dient winstbelasting te worden betaald) en voor de koper om dat de goodwill kan worden afgeschreven.

Bij een aandelentransactie

Als het gaat om een aandelentransactie (kan niet bij een eenmanszaak) wordt de ondernemingswaarde berekend aan de hand van de exploitatie van de onderneming. In vorige artikels bespraken we reeds de verschillende methodes, zoals de DCF-methode.

De ondernemingswaarde bij een aandelentransactie is de waarde die bekomen wordt door deze waarderingsmethodes, rekening houdend met de hoofdindicatoren, zijnde de historische en te verwachten operationele resultaten en het ondernemersrisico.

Bij een aandelentransactie wordt de ondernemingswaarde ook wel de enterprise value of de cash-and-debt free waarde genoemd.

Maar… als het gaat om verkoop van de aandelen dient overeenkomstig de aandelenwaarde te worden berekend. Dit wordt in het volgende blogbericht behandeld.