Datalekken

Naam organisatie Contactpersoon:
Adcorporate Nederland B.V.  Elle Carels
   
EXTERN  
Doel gegevensopslag: Begeleiding bij aan- en verkoop van bedrijf en bedrijfsadvies. 
Categorie: Ondernemers, DGA's, kopers, verkopers
Welke gegevens Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, kvk nummer, financiele informatie, historie van de onderneming, toekomstverwachtingen, markt(positie) van de onderneming, juridische en fiscale aspecten, organisatie en personeelsinformatie
Bewaartermijn Oneindig
Dataportabiliteit Via email en Export via csv
Binnen/buiten EU Beiden
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
Doel gegevensopslag: het vinden van een koper of verkoper voor onze opdrachtgevers of het geven van bedrijfsadvies. 
Categorie: Koper, verkoper, ondernemer
Welke gegevens Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, kvk nummer, financiele informatie, historie van de onderneming, toekomstverwachtingen, markt(positie) van de onderneming, juridische en fiscale aspecten, organisatie en personeelsinformatie
Bewaartermijn Oneindig
Dataportabiliteit Via email en Export via csv
Binnen/buiten EU Beiden
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
Doel gegevensopslag: boekaanvraag via de website, aanvragers wensen een hard copy van de beschikbare boeken te ontvangen. 
Categorie: Ondernemers, DGA's, kopers, verkopers
Welke gegevens Voorletters, achternaam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, mobielnummer
Bewaartermijn Oneindig
Dataportabiliteit Via email en Export via csv
Binnen/buiten EU Beiden
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
Doel gegevensopslag: Contactformulier, doel is contact met onze organisatie te krijgen.
Categorie: Ondernemers, DGA's, kopers, verkopers, intermediairs
Welke gegevens Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres
Bewaartermijn Oneindig
Dataportabiliteit Gegevens komen in email, email wordt gearchiveerd
Binnen/buiten EU Binnen EU
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
Doel gegevensopslag: Inschrijven nieuwsbrief, doel om 3 keer per jaar de nieuwsbrief in je mailbox te ontvangen. 
Categorie: Ondernemers, DGA's, kopers, verkopers, intermediairs
Welke gegevens Naam e-mail, telefoonnummer, adres gegevens
Bewaartermijn Oneindig
Dataportabiliteit Mogelijkheid tot afmelden 
Binnen/buiten EU Binnen EU
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
INTERN  
Categorie: Personeelsadministratie, doel om salaris uit te keren
Welke gegevens Naam,adres, huisnummer, woonplaats, BSN, geboortedatum, salaris, burgelijke staat, kopie identiteitsbewijs
Bewaartermijn In geval van uitdiensttreding 2 jaar,  in geval van actuele medewerkers oneindig, sollicitatiegegevens; 4 weken na afronden sollicitatieprocedure tenzij sollicitant toestemming geeft gegevens te behouden
Dataportabiliteit Fysieke map in kast, digitaal dossier op beveiligde server
Binnen/buiten EU Binnen EU
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord.