Register datalekken

Datum constatering lek  Omschrijving gelekte data      Gevolgen datalek Omschrijving getroffen maatregelen  Gedupeerde(n) ingelicht?                  Hoe zijn gedupeerde(n) ingelicht? Gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens?