De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 84 van 100

Bij bedrijfsopvolging dient de waarde van het familiebedrijf bepaald te worden waarop de koopprijs wordt gebaseerd. Om de opvolging door de volgende generatie financieel mogelijk te maken, kan gebruik gemaakt worden van een gunstige schenkingsregeling.

Voor de overdracht van een familiebedrijf binnen de familie is er een speciale gunstregeling uitgewerkt. Men spreekt van een familiebedrijf zodra meer dan 50% van de aandelen wordt aangehouden door iemand van de familie.

De aandeelhouder kan tijdens zijn leven de aandelen of het vruchtgebruik van de aandelen schenken met 0% schenkingsrechten aan leden van zijn familie. De ontvanger van de schenking wordt hiervoor niet belast in de personenbelasting. Een voorwaarde voor dit gunsttarief is dat de onderneming nog minstens 3 jaar blijft bestaan.

De schenking dient geregistreerd te worden.

Een nadeel van dergelijke overdracht is dat de schenker geen vergoeding ontvangt voor zijn aandelen. Een alternatief is om de aandelen te schenken onder voorbehoud van vruchtgebruik, waardoor toekomstige opbrengsten nog altijd ten gunste komen van de schenker. Een dergelijk vruchtgebruik kan ook omgezet worden in een last tot het voldoen van een lijfrente, wederom om te zorgen dat de schenker kan rekenen op een blijvende uitkering.

Indien de zaakvoerder onverwacht overlijdt, geldt een verlaagd tarief van 3% erfbelasting. Ook hier geldt de voorwaarde dat de onderneming nog 3 jaar dient voortgezet te worden. Indien de erfgenamen de onderneming wensen te verkopen, dan is dat mogelijk, maar zal zich moeten zekerstellen dat de koper deze voorwaarde zal vervullen.

Dergelijke successieplanning is steeds maatwerk is, het dus van groot belang om u te laten adviseren door een ervaren deskundige zoals een fiscalist of notaris.