De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 91 van 100

Hoe lang duurt een aan- of verkoopproces? De duur van een dergelijk traject is afhankelijk van veel verschillende factoren en niet direct te beantwoorden. In deze blog schetsen wij het op hoofdlijnen het aan- of verkoopproces waarbij per fase aangegeven wordt wat de gemiddelde tijdsbesteding is en daarmee een indicatie van de totale doorlooptijd.

Het verkoopproces bestaat uit vijf fases:

  1. Strategische analyse
  2. Voorbereiding
  3. Acquisitie
  4. Onderhandeling
  5. Transactiedocumentatie en afronding

Fase 1, strategische fase, bestaat uit de het bepalen van de verkoopstrategie, het opstellen van de – veelal indicatieve – waardering en het plannen van de transactie. Deze fase duurt gemiddeld tussen de 4 en 6 weken, afhankelijk van beschikbaarheid van informatie en de daadwerkelijke bereidheid van verkopers om te starten met het verkooptraject. In de praktijk blijkt dat het verkopen van je bedrijf vaak gepaard gaat met een eerste gevoel van afscheid nemen en daarom duurt deze fase veelal langer.

De voorbereidingen in fase 2 omvat het uitwerken van de verkoopstrategie met een plan van aanpak, opzet van de transactiestructurering, opstellen verkoopdocumentatie en selectie van potentiële kopers. De voorbereidingsfase duurt gemiddeld tussen de 2 en 4 weken.

Fase drie, de acquisitiefase, bestaat uit het benaderen van potentiële kopers, voeren van oriënterende gesprekken gevolgd door indicatieve biedingen. Afhankelijk van de te verkopen onderneming, de mate van interesse, het aantal gesprekken zal deze fase gemiddeld 2 tot 4 maanden in beslag nemen.

De onderhandelingen in fase 4 bestaan uit enerzijds de juiste fit en match met de kandidaat-kopers die een bieding hebben uitgebracht en anderzijds gesprekken met deze partijen om de biedingen door te nemen en tegenvoorstellen te doen. De onderhandelingen dienen om te komen tot een akkoord op hoofdlijnen. Ook hiervoor geldt dat dit afhankelijk is van het aantal geïnteresseerde partijen of en hoe snel ze hier uit willen komen. Door de bank genomen duurt deze fase 2 tot 6 weken.

Fase vijf, tot slot bestaat uit het tekenen van de intentieovereenkomst, het opzetten en inrichten van de dataroom, het mogelijke due diligence onderzoek en het opstellen en ondertekenen van de koopovereenkomst en andere transactiedocumenten. Het opzetten en inrichten van de dataroom, het due diligence onderzoek is tijdrovend. Dit is afhankelijk van de omvang van de onderneming, de kwaliteit van de administratie. Parallel aan het due diligence traject loopt de financieringsaanvraag voor de koper. In totaal schatten we de duur van deze fase in op 2 tot 4 maanden.

Samenvattend varieert een verkooptraject tussen de 8 en 18 maanden, afhankelijk hoe snel de juiste partij is gevonden en de duur van de onderhandelingen. Voor een aankooptraject is het proces nagenoeg gelijk met uitzondering van de derde fase waarbij potentiele verkopers worden benaderd die tijd nodig hebben om een eventuele verkoop te overwegen. Qua tijd blijven de trajecten dus vergelijkbaar.