De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 63 van 100.

De verkoop van een onderneming kan op verschillende manieren en mogelijkheden. Dit kan zowel afhangen van de structuur (soms kan het maar op 1 manier) of van de situatie. In dit blogbericht wordt nader ingegaan op de verschillende mogelijkheden.

In het algemeen kan een onderneming op 3 verschillende manieren worden verkocht:

  1. Activa transactie / Handelsfondstransactie:
    In deze vorm wordt de activiteit van de onderneming verkocht door middel van overdracht van de afzonderlijke bezittingen. De vorderingen in schulden worden niet overgedragen. De vennootschap verkoopt haar bezittingen en haar know-how die betrekking hebben op de activiteit.
  2. Aandelentransactie:
    De aandelen van de onderneming worden verkocht door de aandeelhouders. De gehele vennootschap wordt dus overgedragen aan een nieuwe eigenaar / aandeelhouder.
  1. Fusie:
    Een onderneming kan ook overgedragen worden door een andere onderneming of door samen met een andere onderneming op te gaan in een nieuwe onderneming. Dan spreekt men van een fusie. Hiervan kunnen enkel rechtspersonen gebruik maken.

Zoals in de inleiding al genoemd is kunnen de activiteiten / activa van een eenmanszaak alleen via een handelsfondstransactie verkocht worden. Bij een vennootschap (BV / NV) heeft men de keuze uit de bovenstaande 3 mogelijkheden. Bij de waardebepaling en analyse van de onderneming zal het duidelijk worden wat de meest geschikte vorm is.

Overleg voorafgaand aan het verkooptraject met een fiscalist, deze kan vooraf de fiscale gevolgen van een verkoop in beeld brengen.