De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 95 van 100

Voor veel ondernemers speelt de zorg voor het personeel zwaar mee bij bedrijfsoverdracht. Verkoper voelt zich voor hen verantwoordelijk terwijl koper de medewerkers tevreden en gemotiveerd wil houden na de overname. Beide partijen hebben derhalve dezelfde belangen welke worden geholpen door wet- en regelgeving. Hierop gaan we in blogbericht verder in.

In de praktijk onderscheiden we twee vormen van verkoop te weten: 1) verkoop middels aandelentransactie of 2) via een activa-passivatransactie waarbij alleen bezittingen en schulden overgaan naar de koper en waar de (lege) vennootschap achterblijft bij verkoper. Bij beide transactievormen gaan de werknemers mee over. De gevolgen van een fusie of overname voor werknemers van een onderneming is namelijk wettelijk vastgelegd.

CAO32bis regelt in de kern de bescherming van werknemers tegen ontslag of veranderingen in arbeidsvoorwaarden. Werknemers behouden al hun rechten en plichten. Dit geldt eveneens voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is koper niet toegestaan werknemers op grond van de overname te ontslaan, arbeidsovereenkomsten eenzijdig te wijzigen of bestaande Cao’s ter discussie te stellen.

Voor zieke werknemers gelden geen uitzonderingen. Koper dient ook zieke werknemers over te nemen inclusief alle verplichtingen.

Werknemers zijn een belangrijk onderdeel van de onderneming. Het is daarom van essentieel belang dat de overdracht voor hen goed is geregeld. Als verkoper de arbeidsvoorwaarden goed heeft geregeld werkt dit positief door in het overnameproces. Hierdoor neemt hij risico’s bij koper weg. Voor verkoop tijdig invoeren van eenduidige arbeidsvoorwaarden en afwijkingen oplossen en repareren levert in de transactie een meerwaarde op en tevreden en gemotiveerd personeel.