De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 66 van 100

De 3e manier om een bedrijf te verkopen is via een fusie. In dit blogbericht wordt hierop ingegaan. Wat houdt dit precies in en hoe werkt dit?

De aanleiding voor verkoop middels een fusie van bedrijven lopen uiteen. Dat kan de economische crisis zijn, ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in het bedrijf of uitbreiding van product- of dienstenpakket.

Bij een fusie doen twee of meer vennootschappen een inbreng van hun volledige vermogen in een nieuwe vennootschap. De aandeelhouders van deze vennootschappen worden vergoed door het ontvangen van aandelen van de nieuwe vennootschap en dit naar rato van hun ingebracht vermogen.

Bedrijfsfusie:
Alle bezittingen en schulden van twee bedrijven worden overgedragen aan een nieuwe vennootschap en de oude vennootschappen blijven bestaan.  Deze 2 partijen worden dan gezamenlijk eigenaar van de nieuwe onderneming. Afhankelijk van de waarde van de inbreng en van de toegekende goodwill zullen de aandelen van de nieuwe vennootschap verdeeld worden.

Aandelenfusie (opslorping):
Bij deze fusie gaat het vermogen van een vennootschap over in een andere (kopende) vennootschap. De verkopers worden vergoed door het verkrijgen van aandelen van de kopende vennootschap doordat het kapitaal van de kopende vennootschap verhoogt. De overgenomen vennootschap verdwijnt.

Fusies worden ook regelmatig toegepast in het kader van reorganisaties of vereenvoudiging van structuren binnen een groep van verbonden bedrijven.

Voor het doorvoeren van een fusie gelden een aantal wettelijke formaliteiten en heeft men de hulp van een bedrijfsrevisor en notaris nodig.