De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 67 van 100

Na behandeling van de 3 manieren om een bedrijf te verkopen, worden in dit blogbericht de fiscale verschillen tussen de verschillende type transacties behandeld.

Vanuit het perspectief van koper:

  • In het algemeen houdt een activa-passivatransactie in dat de koper de afzonderlijke activa, inclusief de goodwill kan activeren en afschrijven, hetgeen koper een belastingvoordeel biedt.
  • In geval van een aandelentransactie kan de koper de betaalde goodwill (= koopprijs minus het eigen vermogen) niet fiscaal afschrijven. Meestal zal een koper wel gebruik maken van een vennootschap om de aandelen aan te kopen, waardoor de intrestlasten fiscaal aftrekbaar zijn.

Vanuit het perspectief van verkoper:

  • Ten aanzien van de verkoper geldt het tegenovergestelde als bij de koper. Na afronding van een activa-passivatransactie dient de verkoper vennootschapsbelasting te betalen over de ontvangen goodwill.
  • Bij een aandelentransactie is de gerealiseerde meerwaarde in principe vrijgesteld van belasting. Er is hier een verschil of de verkoper een privépersoon is of een vennootschap.
  1. Indien de aandelen verkocht worden door een privépersoon aan een derde en het gaat over het normaal beheer van uw vermogen dient u geen belasting te betalen. Een verkoop aan een eigen vennootschap is echter niet vrijgesteld. Ook een verkoop van een aanmerkelijk belang aan een partij die gevestigd is buiten de EER geeft aanleiding tot een belastingheffing van 16,50%.
  2. In het geval dat de aandelen verkocht worden door een andere besloten vennootschap is de gerealiseerde meerwaarde vrijgesteld indien de aandelen langer dan één jaar in het bezit waren van de vennootschap en indien de participatie meer dan 10% bedraagt. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, wordt de meerwaarde belast tegen het gewoon of verlaagd belastingtarief.

De keuze voor het soort transactie hangt vanzelfsprekend af van zowel de rechtsvorm als de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Overleg voorafgaand aan een overname dan ook met een fiscalist en een overnameadviseur, deze kunnen vooraf de fiscale mogelijkheden en gevolgen met betrekking tot de beoogde (ver)koop in beeld brengen.