De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 93 van 100

Bij de financieren van een overname kan ook gebruikt gemaakt worden van diverse overheidsregelingen. Dit gebeurt voornamelijk indien de kopende partij onvoldoende zekerheden kan bieden. In dit blogbericht gaan we dieper in op de 2 meest voorkomende regelingen voor ondernemers.

Deze regelingen zijn er echter niet direct voor de ondernemer maar voor de financierende partij c.q. bank. Indirect biedt dit voordeel voor de ondernemer omdat hiermee het risico voor de bank verlaagd wordt. Inzet van dergelijke overheidsregelingen heeft derhalve 2 voordelen:

  1. De bank zal eerder genegen zijn te financieren
  2. Doordat het risico voor de bank afneemt, zal ook een lagere rente gelden

Van de volgende overheidsregelingen kan – via de bank – gebruik worden gemaakt:

  • Waarborgregeling (via PMV) tot maximaal € 1.500.000 aan bankleningen, overheidsborgstelling maximaal 75%
  • Een winwinlening is een achtergestelde lening waarmee Vlaamse particulieren fiscaal voordeel kunnen investeren in Vlaamse kmo’s. Het biedt de leninggever en leningnemer diverse voordelen. De maximale investering per particulier bedraagt € 75.000,00 en het maximaal op te halen bedrag € 300.000,00. De looptijd van de lening is tussen 5 en 10 jaar en kunnen flexibel worden terugbetaald. als bijkomend voordeel geldt dat de de leningnemer geen waarborgen dient te verlenen omdat de Vlaamse Overheid 40% van de lening waarborgt.

Doordat de Vlaamse Overheid garant staat voor een deel van het risico, wordt het risico voor de bank lager.

Let op: bij het aanvragen van dergelijke regelingen gelden strikte voorwaarden. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende sectoren uitgesloten, gelden verschillende looptijden, rentes en afsluitprovisies.

Financiering is een vak apart. Overleg daarom met de overnameadviseur, de accountant en de bank om tot de meest gepaste vorm van bankfinanciering te komen (al dan niet met inzet van een overheidsregeling).