Boeken Adcorporate.

Bedrijf (ver)kopen?

Een bedrijf beginnen, uitbouwen en vervolgens overdragen of ermee stoppen. Zo simpel als het klinkt, zo weerbarstig is de praktijk. In het eerste deel van het boek “Bedrijf verkopen” vindt u veel informatie over het verkopen van een bedrijf en alles wat hier bij komt kijken. Indien u voorbereid en geïnformeerd een verkooptraject in kunt gaan, weet u wat u mag en kunt verwachten. Dit geeft rust. Zo ook bevat het boek een 2e deel, “Bedrijf kopen”. Voor u als verkoper is het tevens van belang te weten wat er speelt bij een kopende partij. Wat de overwegingen zijn, hoe men zich oriënteert op een overname en wat de (im)materiële belangen zijn. Bij een geslaagde transactie gaat het er immers om dat zowel de belangen van de verkoper als de koper erkend worden. U als koper kunt zich inlezen in het aankoopproces, welke stappen te nemen zijn en met welke voorbereiding. Voor u is het eveneens van belang te weten hoe een verkoper in ditzelfde proces staat. Immers, zonder verkoper geen koper en vice versa.

Vraagprijs of prijsvraag?!

Elke ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: bedrijfsoverdracht. En hoewel veel ondernemers wel degelijk interesse hebben in de waarde van hun bedrijf, is de kennis van het onderwerp veelal beperkt. Vraagprijs of prijsvraag?! is dan ook een antwoord op de informatiebehoefte van talloze ondernemers in het mkb. Zij krijgen niet alleen inzicht in de ins en outs van een bedrijfsoverdracht, maar ook in de factoren die bepalend zijn voor de waarde van een onderneming. Het boek is gestoeld op de dagelijkse overnamepraktijk en vormt daardoor een praktisch handboek voor ondernemers in het KMO.

Boeken aanvragen