“Adcorporate heeft de expertise om een KMO overdracht van A tot Z te begeleiden”.

Tony Martin startte in 2001 met het zelfstandig aanbieden van diensten voor bliksembeveiliging. Met deze expertise in elektrische installaties in combinatie van hoogtewerken kwam Maro in contact met Telecomaanbieders voor het uitvoeren van elektrische werken aan zendmasten. Het bedrijf levert met een zestal medewerkers en onderaannemers diensten aan (in hoofdzaak) de telecomaanbieders. Het niet uit handen willen geven van bepaalde activiteiten enerzijds en het vele bureauwerk anderzijds, lieten opportuniteiten onbenut.

Eerst verkoopklaar

Begin 2011 zocht Maro Aardingen contact met Adcorporate voor een adviesrapport rondom het thema verkoopklaar maken van het bedrijf. Uit de analyse bleek dat de zeer hoge klantenconcentratie (met Base, Mobistar en Belgacom zijn er nu eenmaal slechts drie telecomaanbieders actief in België) een normale overdracht zou bemoeilijken; 80% van de omzet werd bij één klant gerealiseerd zonder dat hiervoor een ondertekend contract ten grondslag lag. Voor de start van het verkoopproces werd het contract met de klant ondertekend en werden ook stappen gezet om het risico van klantenconcentratie te verminderen. Mits het aanvaarden van een “earn out” scenario kon voor het bedrijf aan de berekende waarde een koper worden gezocht.

Klant aan het woord

Tony: “Het contact was van meet af aan goed en professioneel. Er werd voldoende tijd gemaakt om de waarderingen en de verschillende fases van het verkoopproces helder en klaar uit te leggen. Toen het verkooptraject in gang werd gezet, had ik er in de beginfase eigenlijk geen omkijken meer naar.”

De koper, RED Technics gevonden

Na een paar maanden zoeken werd de koper RED Technics gevonden, actief als installatiebedrijf van elektrische installaties en momenteel ook diverse technieken voor hernieuwbare energie. Eigenaar en zaakvoerder Wiet Vande Velde: “Het verkoopmemorandum was zeer goed opgesteld en bij de onderhandelingen was het duidelijk dat Tony Martin goed was voorbereid op de diverse stappen van het verkoopproces. Adcorporate regisseerde het proces en de overdracht werd binnen de gestelde termijnen gerealiseerd. De omzet van Maro Aardingen is bovendien op twee jaar tijd aanzienlijk gestegen.”

Succesvolle afronding

De aandelen werden binnen na vier maanden na het eerste contact met RED overgedragen. Tony Martin: “Bij het onderhandelingstraject ben ik door Adcorporate uitstekend ondersteund. De aandelen zijn in april 2012 overgedragen en de earn out is ook voor alle partijen zeer succesvol verlopen.”

“Adcorporate heeft de expertise om een KMO overdracht van A tot Z te begeleiden”

Tony Martin, voormalig eigenaar Maro Aarding nv.

Terug naar overzicht.