Hoe beoordeel ik of iemand geschikt is als koper?.

Waar het vorige blogbericht ging over een opvolger als lid binnen de familie gaat dit blogbericht over een opvolger c.q. koper buiten de familie.

Ten aanzien van de criteria en competenties geldt voor een koper hetzelfde als bij een opvolger vanuit de familie: hij/zij moet in staat zijn het bedrijf te leiden en succesvol voort te zetten.

Wat een koper vaak anders maakt dan een opvolger is het financiële aspect. Een van de belangrijkste criteria is de vraag of de koper het door u gevraagde bedrag (bij benadering) op tafel kan en wil leggen. Als dit niet het geval is, zou u deze koper wel serieus nemen en na gaan denken over een deal? Bij opvolging vanuit de familie bestaan zowel fiscale faciliteiten en is de overdragende partij vaker genegen genoegen te nemen met minder.

Verder is de reden van de interesse vaak eveneens bepalend voor de geschiktheid van de koper. Probeer vooraf uit te zoeken wat heeft geleid tot de interesse van de koper in het bedrijf. En belangrijker, wat zijn de plannen? Blijft alles grotendeels hetzelfde of gaan er juist een paar grote veranderingen plaatsvinden? En hoe gedraagt de koper zich, is het iemand die past binnen de cultuur van de onderneming?

Resumerend zijn de volgende zaken van belang bij het beoordelen van een koper:

  • Kennis van de onderneming (in de breedste zin van het woord)
  • Ondernemerscompetenties
  • Redelijke overnameprijs kunnen en willen betalen
  • Reden van de aankoop
  • Betrouwbaarheid en eventuele referenties
  • Verwachte acceptatie van en door het personeel, klanten en leveranciers
  • Toekomstvisie