Hoe beoordeel ik of iemand geschikt is als opvolger?.

Dit blogbericht gaat over de opvolger als lid binnen de familie. Niet te verwarren met een opvolger buiten de familie, daar gaat het volgende blogbericht over.

Vaak wordt een opvolger gekozen doordat hij een familierelatie heeft met de eigenaar en wordt er minder goed gekeken naar diens capaciteiten. Dit leidt dan ook wel eens tot problemen als achteraf blijkt dat de opvolger onvoldoende geschikt is voor de positie.

Let er dus op wat de beoogde opvolger allemaal in zijn/haar mars heeft. Het is fijn dat er een familielid geholpen wordt in een positie te komen met aardig wat zekerheid en een redelijk inkomen, maar is dit wel de juiste keuze? Wanneer iemand niet geschikt is voor een bepaalde functie zal het voor alle partijen nadelig werken. Enerzijds zal het het bedrijf niet ten goede komen. Werknemers, klanten en leveranciers zullen er last van hebben als het bedrijf niet goed loopt. Anderzijds zal het voor de opvolger ook niet prettig zijn als hij/zij onvoldoende competent blijkt te zijn en/of niet gelukkig is in zijn/haar werk.

Wat zijn dan precies de criteria waar op geselecteerd moet worden voor een opvolger? De opvolger dient voldoende kennis te hebben van:

 • De producten, diensten en technologie;
 • De handelswijze en cultuur binnen de organisatie;
 • De markt waarin het bedrijf actief is;
 • Voldoende inzicht in de financiële kant van de zaak.

Andere noodzakelijke criteria zijn:

 • Leiderschap
 • Stabiliteit
 • Competitiedrang
 • Ondernemerschap
 • Gedrevenheid
 • Strategisch inzicht / visie
 • Inlevingsvermogen

Ben dus kritisch ten aanzien van de geschiktheid van familieleden als beoogde opvolger. Onderwerp hem/haar aan een competentieanalyse zodat zowel duidelijk wordt of de benodigde intrinsieke eigenschappen in voldoende mate aanwezig zijn als de ontwikkelingsgebieden in beeld gebracht worden. En stel u open voor de mening van de beoogde opvolger. Wil deze zelf wel? Staar u niet blind op uw eigen wens maar laat het familielid dit zelf bepalen.