Hoe dienen taken en verantwoordelijkheden overdragen te worden?.

Stel: u heeft zojuist een bedrijf overgenomen en treft een leeg bureau aan omdat de vorige eigenaar vertrokken is. Zou u in staat zijn om het bedrijf in uw eentje te runnen zonder enige ervaring met het betreffende bedrijf? Natuurlijk niet, niemand zou zich prettig voelen bij zo’n situatie.

Het is daarom aan te raden goede (werk)afspraken te maken als het gaat over de overdracht van enerzijds kennis/knowhow en anderzijds taken/verantwoordelijkheden. Voor de verkoper is dit van belang om zodoende daadwerkelijk afstand te kunnen nemen van de onderneming door de koper op een gestructureerde wijze “in te werken”. Omgekeerd is het voor de koper een noodzaak om precies te weten hoe het reilt en zeilt binnen het door hem/haar overgenomen bedrijf. Zonder deze kennis van zaken staat de koper direct al met 0-2 achter.

Naast voornoemde rationele voordelen zijn er nog meer redenen aan te wijzen om aandacht te schenken aan een goede overdracht. Ook uw klanten, leveranciers, personeelsleden en eventueel de verhuurder(s) van het bedrijfspand zijn gebaat bij een soepele overname doordat een juiste overdracht bijdraagt aan de continuïteit van het bedrijf.

De koper neemt juist de toekomst van de onderneming over en heeft hierop ook zijn financiering afgestemd waarbij de verkoper veelal onderdeel van uitmaakt.

En zo is de cirkel weer rond: koper en verkoper hebben elkaar nodig hetgeen ook uitgedrukt kan worden in niet-financiële zaken zoals de overdracht van taken en verantwoordelijkheden – de kennisoverdracht. Verkoper ziet zelf ook graag dat het de koper, de onderneming en alle belanghebbenden goed gaat na de overname. Immers, voor veel ondernemers is de verkoop vaak de kroon op het werk.