Hoe ziet een dealteam eruit?.

Bedrijfsoverdracht is voor de meeste ondernemers “not their cup of tea”. Een aan- of verkoop van een bedrijf doet u niet elke dag en u krijgt meestal niet de kans een mislukte (ver)koop terug te draaien en nogmaals te proberen. Bedrijfsoverdracht is een specifiek spel met eigen spelregels. Adviseurs kunnen hun toegevoegde waarde bewijzen doordat zij hun eigen specialisme in kunnen zetten waarbij eenieder hetzelfde doel nastreeft.

De dingen die in een proces van aan- of verkoop gedaan moeten worden, worden namelijk nooit door 1 adviseur volledig uitgevoerd. De meest voorkomende voorbeelden van dingen die gedaan worden zijn:

 • Beoordelen huidige structuur
 • Waardebepaling
 • Opstellen informatiedocumenten
 • Zoeken kandidaat (ver)kopers
 • Onderhandelingen
 • Uitvoeren boekenonderzoek
 • Verkrijgen financiering
 • Opstellen overnamedocumenten

Het mag duidelijk zijn dat deze werkzaamheden door verschillende adviseurs uitgevoerd worden: het dealteam. Een multidisciplinair team waarbij elke expertise nodig is het optimale resultaat te realiseren.

Zowel koper als verkoper beschikken over een dergelijk dealteam. Hieronder volgt een opsomming van adviseurs die vaak onderdeel uitmaken van het dealteam en vanuit hun hoedanigheid een specifieke rol kunnen vervullen:

 • Overnameadviseur en/of business valuator
 • Fiscalist
 • Accountant
 • Advocaat
 • Bank
 • Notaris

In de volgende blogberichten wordt dieper ingegaan op eenieders rol in het proces van bedrijfsoverdracht.