Is de huidige structuur de juiste?.

In deze en volgende blogberichten gaan we in op een aantal onderdelen van het stappenplan bij opvolging binnen de familie. Hierbij gaan we dieper in op het beoordelen van de huidige situatie en bepaling of de huidige juridische structuur de juiste is.

Voor een soepele bedrijfsoverdracht is de juridische structuur van de onderneming van essentieel belang. Helaas wordt vaak echter pas over de juridische structuur nagedacht als het moment van overdracht van het bedrijf aan de orde komt. In veel gevallen is het dan te laat om nog zonder fiscale gevolgen voor een andere structuur te kiezen. Het is daarom van belang vroegtijdig de bestaande structuur te beoordelen en gereed te maken voor opvolging.

Bij een bedrijfsoverdracht kan het op fiscaal gebied namelijk gunstig zijn om van juridische structuur te veranderen. Natuurlijk wilt u het beste resultaat van de overdracht, maar het geldt echter niet altijd dat het er beter op wordt door een verandering van structuur. Dit hangt ervan af of de totale holding wordt overgedragen of juist alleen de werkmaatschappij. Denk aan onroerend goed of afsplitsing van verschillende activiteiten. Of juist enkel de activa en activiteiten in plaats van de aandelen.

De keuze is onder andere afhankelijk van de vorm van de voorgenomen transactie, de risico’s binnen de branche, de hoogte van de huidige resultaten en de verwachte toekomstige verdiensten, et cetera.

Het blijkt dus maatwerk te zijn en volkomen situatieafhankelijk. Het uitgangspunt is echter in alle gevallen hetzelfde: de belangen van de nieuwe ondernemer zijn voor hem/haar net zo belangrijk als de belangen van de terugtredende generatie.