Vaak voorkomende fouten bij een bedrijfsoverdracht?.

Of het nu gaat om het kopen of verkopen van een bedrijf, bij een bedrijfsoverdracht gaat het om het bereiken van een einddoel, een aantal eisen waaraan het uiteindelijke resultaat moet voldoen. Een belangrijke eis kan zijn dat u een bepaald overnamebedrag wil realiseren en dat de uiteindelijke prijs hier niet negatief van af mag wijken. Een andere eis kan zijn dat u na het verkopen van uw bedrijf nog wel actief wilt zijn binnen het bedrijf. Het maakt niet uit wat uw eisen zijn, het maakt uit of u ze kunt verwezenlijken. Probeer om koste wat kost aan de echt noodzakelijke eisen vast te houden. Natuurlijk moet u wel redelijk blijven in uw eisen.

Het kopen van een bedrijf is opwindend en intensief kan er wel eens voor zorgen dat één van beiden partijen te stug acteert. Zo kan een langdradig en vermoeiend overdrachtsproces ook leiden tot het voortzetten van dit proces tegen beter weten in om er eindelijk maar vanaf te kunnen zijn. Dat het resultaat hiervan niet optimaal is, mag duidelijk zijn.

Bereid u dus goed voor. Zowel ten aanzien van wat u denkt te willen ontvangen als prijs (en dit laat toetsen door een overnameadviseur die kennis heeft van waarde en prijs) als aan welke partij u het bedrijf denkt over te dragen. Daarnaast is het van belang vooraf geïnformeerd te zijn over het traject, de te nemen stappen, de doorlooptijd en de rollen van de verschillende betrokken adviseurs in een dergelijk traject. Schakel daarom een gespecialiseerde en ervaren overnameadviseur in. U voorkomt dan dat u gedurende het traject “belast” wordt met teleurstellingen door onwetendheid. Tot slot: bedenk wel dat u zelf blijft bepalen, laat de adviseur zich uiteindelijk beperken tot het geven van advies waarna u een afgewogen beslissing neemt.