Waarvoor dient een ondernemingsplan bij opvolging binnen de familie?.

In deze en volgende blogberichten gaan we in op een aantal onderdelen van het stappenplan bij opvolging binnen de familie. Hierbij gaan we dieper in op het ondernemingsplan bij opvolging binnen de familie.

In een ondernemingsplan of business plan staat welke richting de opvolger van plan is op te gaan met het bedrijf. Vooral wanneer er een vermogensverstrekker ingeschakeld moet worden is dit ondernemingsplan erg belangrijk. Maar ook voor de opvolger zelf: dit dwingt hem/haar goed na te denken en niet zomaar door te gaan op de huidige voet. Voor de overdrager is het een goede mogelijkheid de opvolger te beoordelen op zijn/haar inzicht en ideeën.

Naast de reguliere onderdelen (zoals producten/diensten, markt, klanten, personeel et cetera) staan de volgende zake eveneens in het ondernemingsplan:

  • De waarde van de onderneming en de uitleg hierover
  • De benodigde vaardigheden voor de opvolger en waarom hij/zij daaraan voldoet
  • Het tijdstip van de bedrijfsoverdracht
  • De financiering van de overdracht, rekening houdende met toekomstige investeringen
  • Het carrièreplan voor sleutelfunctionarissen, om deze te behouden

Een veel gehoorde opmerking is dat dergelijke plannen niet gemaakt worden omdat deze per definitie achterhaald zijn op het moment van het schrijven ervan. Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in, maar het loont zeker stil te staan bij de huidige situatie van de ondernemingen, de doelstellingen en in welk tempo deze behaald kunnen worden. De uiteindelijke manier waarop deze gerealiseerd worden wijkt veelal af van de initiële gedachten. Maar dan wel gestructureerd naar een doel toegewerkt worden in plaats van te leven bij de waan van de dag.