Wat doet een ondernemer na de overdracht?.

Altijd een moeilijk vraag om te stellen in een gesprek met de huidige eigenaar van een bedrijf en vaak even lastig te beantwoorden. In deze blog wordt ingegaan op de activiteiten van een ondernemer na de overdracht.

Voor een bedrijfsovernameadviseur is het belangrijk te weten wat de ondernemer na de beoogde overdracht gaat doen. Bij het ontbreken van ideeën bestaat de kans dat de overdrager in het zogenaamde “zwarte gat” valt na overdracht van de onderneming doordat het actieve netwerk en contact met stakeholders in rap tempo afneemt. Naast dit persoonlijke aandachtspunt speelt het doorlopen van het proces een even prominente rol. Wanneer er geen voorgenomen plannen zijn, kan het namelijk voorkomen dat de ondernemer halverwege, of erger: op het eind, van het proces terugtrekkende bewegingen gaat maken doordat de “exit” concreet wordt en hierdoor de angst en twijfel toeslaat.

Voor elke opvolger is het evenwel van belang de overdrager in een bepaalde rol voor een bepaalde periode te blijven betrekken bij de onderneming. Dit is dan ook het eerste vangnet dat gepresenteerd kan worden naar de ondernemer voor zover deze dit niet zelf al als voornemen zou hebben. Vaak is het zo dat de uittreder nog een paar jaar na de overdracht een ondersteunende rol kan vervullen binnen het bedrijf, bijvoorbeeld als adviseur. Vooral als de opvolger nog niet zo heel veel ervaring heeft binnen het bedrijf en/of de branche is het handig als er iemand is die hem advies kan geven en hem/haar kan laten zien hoe bepaalde situaties aangepakt kunnen worden.

Let wel: er is een verschil tussen adviseren en ondernemen. Als adviseur is het dan ook niet de bedoeling dat de overdrager op de stoel van de opvolger gaat/blijft zitten. De uittredende ondernemer kan de intredende ondernemer wel helpen met zijn beslissing, maar hij/zij is degene die uiteindelijk het besluit neemt. Vandaar dat de onderwerpen “loslaten” en “plannen na een overdracht” al in een vroeg stadium besproken moeten worden en bekend zouden moeten zijn.