Wat houdt een MBI in, wat/wie is dit?.

Een veelgehoorde term bij bedrijfsoverdracht is de zogenaamde MBI of management buy-in. Dit is een overname van een (deel van een) bedrijf door één of meer personen buiten de onderneming die na de overname zelf de leiding over (een deel van) dat bedrijf gaan voeren.

Dit kan een ervaren ondernemer zijn, maar ook een nieuwe ondernemer die niet van nul af aan een bedrijf willen opbouwen. De MBI’er gaat vervolgens de onderneming besturen, meestal gesteund door financiers want de financieringsmogelijkheden van de MBI kandidaten zijn doorgaans beperkt.

Een MBI komt meestal voort uit de persoonlijke motieven van de mbi-kandidaat. Denk daarbij aan:

  • Eigen baas en onafhankelijk willen zijn;
  • Commerciële kansen zien en deze willen ontwikkelen;
  • Niet tevreden zijn met de huidige werksituatie;
  • Financiële motieven.

Maar ook gezien vanuit de onderneming kan het wenselijk zijn aan te sturen op een MBI:

  • Opvolging vanuit de familie of vanuit het bedrijf is geen optie;
  • Noodzaak van een drastisch ingrijpen om een ‘turn around’ te bewerkstelligen;
  • Behoefte aan innovatie, marktbewerking of nieuw elan;
  • Sterke groei die het huidige management niet (meer) kan opbrengen.

Het overgrote voordeel van een MBI is de inzet en gedrevenheid van de betreffende persoon. Hij/zij zal er namelijk alles aan doen de overname succesvol te laten verlopen en zijn/haar doelstellingen te realiseren. Doordat de overnamefinanciering doorgaans zwaar drukt op de exploitatie en de mbi-kandidaat veel zekerheden in privé af heeft moeten geven, is dit een grote stok achter de deur.

Een aandachtspunt bij het beoordelen van de mbi-kandidaat is de persoonlijkheid van de betreffende persoon. Of deze voldoende in staat is (competenties) het bedrijf te leiden en of deze voldoende past binnen de onderneming (cultuur). Het eerste kan gecheckt worden via een assessment, het tweede door middel van het voeren van voldoende persoonlijke gesprekken.

De verkoper en de mbi-kandidaat zullen doorgaans een redelijke tijd aan elkaar verbonden blijven. Ook vanuit deze gedachte is het raadzaam veel energie te stoppen in het beoordelen van de juiste “match”.