Wat houdt een MBO in, wie/wat is dit?.

Na in de vorige blog aandacht te hebben gegeven aan de MBI of management buy-in gaat het in deze blog over de MBO of management buy-out. Dit is een overname van een (deel van een) bedrijf door de zittende leiding en eventueel ander personeel, al dan niet met hulp van financiering van buitenaf.

Bij een MBO wordt de onderneming dus overgenomen door één of meerdere personen binnen het bedrijf. Vaak is dit iemand die al enige tijd bij het bedrijf werkt. Een praktisch voordeel is dat de opvolger het bedrijf al van binnen en van buiten kent (producten, diensten, markt, klanten, leveranciers, personeel, et cetera). Dit zorgt meestal voor een vlotter overnameproces, omdat de overnemer al weet wat hij koopt en zijn plannen al een heel eind uitgestippeld heeft.

De achterliggende motieven van een mbo kunnen komen vanuit de onderneming zelf of vanuit het management. Motieven vanuit het management:

  • Opvolging vanuit de familie is geen optie. Het zittende management wil het bedrijf overnemen en is daartoe financieel (grotendeels) ook in staat;
  • Management ziet kansen in – een vaak specialistische – markt die als onderdeel van een groter concern veel moeilijker tot een succes zijn te maken;
  • Voorkomen van liquidatie van perspectiefvolle bedrijven of van probleemkinderen binnen een groter geheel;
  • Voorkomen van een ‘management walkout’. Managers die willen vertrekken aan je binden door aandelen in perspectiefvolle bedrijven aan te bieden.

Zoals eerder benoemd is het voordeel van een MBO dat de ondernemer die het bedrijf overneemt de onderneming goed kent. Daarnaast heeft de overnemer vaak lang samengewerkt met de overdrager en er is een zekere vertrouwensband ontstaan.

Maar let op: een goede manager is niet altijd ook een goede ondernemer. Ondernemerschap vraagt andere kwaliteiten en verantwoordelijkheden! Een verder gevaar betreft met een MBO is een relatiebreuk tussen eigenaar en bestaande management wanneer partijen niet tot een overnameovereenkomst komen. Dit kan de continuïteit en toekomstige winstgevendheid in gevaar brengen en dus de waarde van de onderneming ernstig beïnvloeden.