Wat is de rol van een accountant?.

Dit blogbericht gaat in op de rol van de accountant binnen het dealteam. Binnen het dealteam vervult de accountant een bijzondere taak, compleet anders dan zijn reguliere functie als vertrouwenspersoon van de ondernemer.

De accountant is namelijk vaak de eerste partij die de ondernemer raadpleegt over uiteenlopende onderwerpen binnen en buiten de organisatie, zo ook over privéaangelegenheden. Vandaar dat de accountant ook veelal diegene is waarmee gesproken wordt wanneer de ondernemer nadenkt over aan- of verkoop van een bedrijf.

Maar… de accountant kan vanuit zijn beroeps- en gedragsregels in conflict komen met zijn rol in een overnameproces. Dit heeft te maken met de onafhankelijkheid (bij opstellen van een waardering), onpartijdigheid (bij onderhandelingen en opstellen overnamedocumenten) en het aanleveren van informatie (bij boekenonderzoek).

De accountant dient zelf ook niet te willen dat hij/zij kans loopt op belangenverstrengeling. Wiens belang dient de accountant in deze rol: dat van het bedrijf, de verkoper of de koper?

De accountant kan het beste de rol innemen als “de” accountant van het bedrijf en vertrouwenspersoon van de ondernemer. Bijkomend voordeel: de kans dat de accountant zijn positie als accountant behoudt van de onderneming is hiermee groter. De taken van de accountant zijn dan als volgt:

  • Vertrouwenspersoon ondernemer
  • Gesprekspartner overnameadviseur
  • Aanleveren informatie aan overnameadviseur (bij verkoop)
  • Aanleveren informatie t.b.v. boekenonderzoek (bij verkoop)
  • Uitvoeren boekenonderzoek (bij aankoop)

De regie in een aan- of verkoopproces wordt derhalve vaak overgelaten aan de overnameadviseur waardoor eenieder kan doen waar hij/zij het beste in is.