Wat is de rol van een bank?.

In dit blogbericht wordt ingegaan op de rol van een bank binnen het dealteam. De meeste partijen denken dat de bank de sluitpost is in een dergelijk traject, dit ligt echter ietwat anders.

De bank is de partij die nodig is om (een deel van) de koopprijs te financieren en die eventuele bestaande schulden in de over te nemen onderneming herfinanciert.

Maar de bank heeft een bredere rol dan enkel het schuiven van geld:

  • Objectieve blik op het bedrijf
  • Vragen door over risico’s (zijn tevens aandachtspunten voor koper)
  • Hebben veel sectorinformatie
  • Hebben mening over ondernemerschap van de koper
  • Willen evenredige verdeling risico tussen partijen bewerkstellingen
  • Bank financiert met geld van spaarders, willen zeker weten dat geld terugkomt

Oftewel, zij adviseren mee. Niet alleen in het belang van de koper, maar in het belang van de deal. Indien deze niet goed gestructureerd is, bestaat de kans dat de financiering niet terugbetaald kan worden met alle gevolgen van dien. En dat dient voorkomen te worden.

Het is voor een koper interessant en verstandig de huisbankier (bestaande bank van de onderneming) te betrekken in de deal. Zij kennen de verkoper en de onderneming al, dit heeft als voordeel dat veel informatie al bekend is en de doorlooptijd verkort kan worden. Daarnaast is het ook verstandig andere banken erbij te betrekken zodat een vergelijking kan worden gemaakt van de voorwaarden die de bank stelt aan de gevraagde financiering (met name op het vlak van zekerheden en borgtochten).

Welke bank ook betrokken wordt, zij zullen de gevraagde financiering beoordelen aan de hand van een financieringsaanvraag. Deze dient volledig en juist te zijn. De overnameadviseur kan hierin een rol spelen. Zowel door het opstellen ervan of om hiervoor een financieringsspecialist in te schakelen.