Wat is de rol van een fiscalist?.

In het vorige blogbericht is ingegaan op de rol van de overnameadviseur, deze keer wordt de rol van de fiscalist in het dealteam toegelicht.

Anders dan de rol van de overnameadviseur, die zowel inhoudelijke werkzaamheden als de functie van regisseur van het aan- of verkooptraject vervult, is de fiscalist een specialist die een deel van het aan- of verkooptraject voor zijn rekening neemt.

Een aan-of verkoop van een onderneming kan soms grote fiscale consequenties hebben. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan bijvoorbeeld inkomstenbelasting (IB), vennootschapsbelasting (VPB), omzetbelasting (OB), overdrachtsbelasting en vermogensbelasting.

Om te voorkomen dat de verkoper van een bedrijf onverwacht belastingaanslagen krijgt, is het verstandig een fiscalist in te schakelen die vooraf de gevolgen van een verkoop in beeld kan brengen. Bij een bedrijfsoverdracht kan het op fiscaal gebied namelijk gunstig zijn om van juridische structuur te veranderen (zie ook vraag 25 van 100).

Ook voor de koper kan door het inschakelen van een fiscalist belasting worden bespaard. De fiscale wetgeving kent veel vrijstellingen waarop vaak een beroep gedaan kan worden. Daarnaast zijn er diverse fiscale stimuleringsregelingen waarvan een koper mogelijk gebruik kan maken dan wel hiervoor in aanmerking kan komen.

Een fiscalist is dus niet hetzelfde als een accountant, de verschillen in taken en functies komen in het volgende blogbericht aan de orde.