Wat is de rol van een overnameadviseur?.

De overnameadviseur is gespecialiseerd in overnames en voert dit vak fulltime uit. In een aan-of verkoopproces heeft de overnameadviseur veelal een dubbele rol. Enerzijds is het de specialist voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en anderzijds dient hij/zij het overzicht te behouden en functioneert de overnameadviseur daarom als de regisseur van bedrijfsovernames.

De inhoudelijke werkzaamheden die veelal door de overnameadviseur worden uitgevoerd, zijn als volgt:

 • Waardebepaling (ook door business valuators gedaan)
 • Opstellen informatiedocumenten
 • Zoeken kandidaat (ver)kopers
 • Onderhandelingen
 • Eventueel: opstellen financieringsaanvragen

Zoals eerder gemeld, heeft de overnameadviseur een duale functie. Naast het uitvoeren van bovenstaande taken, dient hij/zij op te treden als regisseur van het aan- of verkooptraject. Dit houdt in dat de overnameadviseur de andere adviseurs dan wel specialisten inschakelt zodra dit nodig is.

Verder heeft de overnameadviseur een klankbordfunctie voor de ondernemer. Dit begint voorafgaand aan het traject waarbij de overnameadviseur diverse vragen stelt en alternatieven voor bedrijfsoverdracht met u zal bespreken. Dit om zeker te weten dat de keuze voor bedrijfsoverdracht de meest reële optie is.

Gedurende het aan- of verkooptraject is het de overnameadviseur die continue dicht bij u blijft staan en waarop u gedurende het complete traject terug kunt vallen.

Waar de accountant wellicht uw reguliere vertrouwenspersoon is gedurende het uitoefenen van uw bedrijf, vervult de overnameadviseur deze functie bij het aan- of verkooptraject. Met zijn of haar ervaring kunt u te allen tijde antwoord krijgen op de meest uiteenlopende vragen en kan hij/zij u geruststellen op momenten dat de spanning oploopt.

Let op bij het maken van een keuze voor een overnameadviseur op de volgende zaken:

 • Vraag om referenties
 • Vraag om kwalificaties/accreditaties
 • Vraag om een duidelijke offerte met uitleg waarom voor het gehanteerde honorarium
 • Bezoek de overnameadviseur en let op uitstraling van het kantoor, past dit bij u?
 • Hoe bevalt het gesprek; verloopt dit soepel, krijgt u antwoord op uw vragen en heeft u een “klik” met de overnameadviseur in kwestie?
 • Vraag of de gesprekspartner ook de uitvoerende overnameadviseur is
 • Doe dit bij meerdere overnameadviseurs en maak daarna uw keuze