Wat is een anoniem profiel en wat staat erin?.

In de vorige blog is aangegeven dat het discreet kenbaar maken dat een bedrijf “in de verkoop staat” van groot belang is voor alle betrokkenen bij deze onderneming. Zo ook dat met behulp van een anoniem profiel de interesse voor het te koop aangeboden bedrijf gepeild kan worden. Maar wat is nu zo’n anoniem profiel en wat staat erin?

Een anoniem profiel is, zoals de naam al doet vermoeden, een globale beschrijving van de onderneming. Zodat men wel precies weet wat het bedrijf doet maar niet wie het is. Hierdoor kan de potentieel geïnteresseerde een eerste besluit nemen al dan niet verder in te gaan op de ter overname aangeboden onderneming.

Wat staat er allemaal in een anoniem profiel?

  • Beschrijving van de activiteiten/producten/markt
  • In welke regio de onderneming gevestigd is, het gebouw wordt gehuurd / eigendom is;
  • Welke rechtsvorm het bedrijf heeft;
  • Reden van verkoop;
  • Hoe groot het bedrijf is (aantal medewerkers, omzet en resultaat);
  • Vraagprijs;
  • Eventuele overige bijzonderheden.

Nogmaals: van belang is een dergelijk anoniem profiel oppervlakkig genoeg te houden maar wel duidelijk genoeg. Dit is in de praktijk lastig te doen. Daarom wordt veelal gekozen om bandbreedtes te gebruiken zodat men niet direct kan achterhalen om welk bedrijf het gaat.