Wat is een earn-out regeling?.

Een earn-out regeling is een constructie bij de (ver)koop van een bedrijf waarbij een deel van de koopprijs wordt betaald, afhankelijk van de resultaten in de komende jaren.

Een dergelijke regeling wordt voornamelijk in de volgende 3 situaties toegepast:

 • Wanneer de geprognosticeerde resultaten positief afwijken van de historische resultaten (en de verwachte resultaten bepalend zijn geweest voor de bepaling van de koopprijs)
 • Indien koper onvoldoende comfort houdt bij de toekomstige verwachtingen
 • Wanneer de financieringsmogelijkheden, hetzij vanuit de onderneming hetzij vanuit de koper, onvoldoende zijn om de koopprijs ineens te betalen

In geval van een earn-out regeling blijft de verkoper normaliter nog enige tijd actief in het bedrijf. Anders heeft hij geen controle over de manier hoe koper omgaat met het bedrijf gedurende de looptijd van de earn-out regeling. Er zijn namelijk negatieve voorbeelden bekend dat kopers gedurende de looptijd van de earn-out constructie proberen onder deze financiële verplichting uit te komen.

Nog belangrijker dan het aanblijven van verkoper en controle op koper uit te oefenen is het juist en volledig vastleggen van de gemaakte afspraken:

 • Welk deel van de koopprijs valt onder de earn-out?
 • Waarop wordt de earn-out gebaseerd (omzet, brutomarge of resultaat)?
 • Voorbeeldberekeningen opnemen!
 • Consistente berekening van de omzet, brutomarge of resultaat (zoals in eerdere jaren)?
 • Looptijd?
 • (Jaarlijks) minimum/maximum?
 • Wie maakt de berekening?
 • Wanneer wordt deze aangeleverd?
 • Hoe kan de koper de berekening controleren?
 • Wanneer dient uiterlijk een akkoord te zijn bereikt over de uitkomst van de berekening?
 • Wat als geen akkoord bereikt wordt?
 • Wanneer dient uiterlijk de earn-out betaald te zijn?
 • Wat als koper niet aan zijn verplichting voldoet?

Duidelijk mag zijn dat een earn-out regeling geen eenvoudige invuloefening is. Door hiermee zorgvuldig om te gaan kan discussie achteraf voorkomen worden. Schakel dus op tijd een deskundige (juridische) adviseur in.