Wat is een geheimhoudingsovereenkomst en waarom te gebruiken?.

Bij een gesprek tussen een verkoper en een geïnteresseerde is het aan te bevelen voorafgaand aan dit gesprek de kandidaat een geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen. Een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) biedt twee partijen hierdoor de mogelijkheid om vertrouwelijke informatie uit te wisselen. In de NDA wordt afgesproken welke informatie geheim is, voor welk doel deze wordt verstrekt en wat de ontvangende partij wel en niet mag doen.

In ieder geval dienen de volgende punten duidelijk te zijn opgenomen en beschreven (juridisch):

 • Doel (uitleg waarom informatie wordt gedeeld)
 • Herkenbaarheid (vertrouwelijke informatie moet gedefinieerd of herkenbaar zijn)
 • Mondelinge informatie (is ook vertrouwelijk, dient nadien altijd bevestigd te worden)
 • Dekking naar werknemers of hulppersonen (betrokkenen van de ontvanger)
 • Geen verdere verplichtingen (daarom doelomschrijving van belang)
 • Eigendom van informatie (ligt bij verstrekker)
 • Teruggave (op verzoek van verstrekker dient ontvanger informatie terug te geven)
 • Uitsluitingen (openbare informatie kan niet vertrouwelijk zijn)
 • Schade (wat als ontvanger geheimhouding schendt)

Daarnaast zijn de volgende aanvullingen aan te bevelen (ervaring gerelateerd):

 • Neem op dat de ontvanger niet via social media kanalen de onderneming en/of haar werknemers gaan volgen
 • Neem op dat de ontvanger niet actief de werknemers gaat benaderen om bij ontvanger in dienst te komen

Let op dat de juiste persoon de geheimhoudingsovereenkomst tekent indien de ontvanger een andere onderneming betreft. Via de kamer van koophandel kan achterhaald worden wie bevoegd is.

Een overnameadviseur kan helpen door het beschikbaar stellen van een “standaard” geheimhoudingsovereenkomst zoals deze in de transactiepraktijk gebruikt wordt. Ga in ieder geval niet zelf een internetversie downloaden en bewerken.