Wat is een in- en uittredingsplan bij opvolging binnen familiebedrijven?.

In dit blogbericht gaan we dieper in op het in- en uittredingsplan bij opvolging binnen familiebedrijven. Dit volgt op het ondernemingsplan uit de vorige blog, waarbij uitgegaan wordt dat dit positief is ontvangen en beoordeeld.

In een intredingsplan staan de plannen van de opvolger over hoe hij met het personeel, de leveranciers, de vermogensverschaffers, klanten en overige belanghebbenden wil communiceren over de overdracht. Dit klinkt misschien een beetje als een hele mond vol, maar eigenlijk is het niets meer dan de manieren waarop de opvolger wil vertellen hoe hij de bedrijfsoverdracht wil aanpakken en hoe hij het verdere proces voor zich ziet. In overleg met de overdrager kan er ook een financieringsvoorstel in worden verwerkt en kan de opvolger de gelegenheid krijgen om in zijn rol te groeien als bedrijfsleider.

In een uittredingsplan staan de plannen van de overdrager over hoe lang hij nog wil aanblijven en wanneer hij denkt dat het tijd wordt om er een opvolger bij te halen. Een van de redenen voor de bedrijfsoverdracht kan het inbouwen van een soort stageperiode van de opvolger zijn. Op deze manier weet deze al opvolger al wat hij moet doen als hij hierna zelf de bedrijfsleider is.

Dit zijn dus met name kwalitatieve aspecten die ervoor moeten zorgen dat zowel overdrager als opvolger goed voorbereid aan de beoogde opvolging beginnen.

Het voordeel is namelijk dat de kwantitatieve onderdelen relatief eenvoudiger ingevuld kunnen worden omdat de gunning en daardoor financieringsmogelijkheden duidelijker aanwezig zijn. Hetgeen weliswaar nog steeds gedaan moet worden, echter zal het meer zoeken zijn naar het antwoord op de “hoe” dan op de “of” vraag.