Wat is een pre-exit?.

U wilt uw bedrijf verkopen, maar vindt deze stap erg groot. Een pre-exit strategie helpt u te wennen aan het idee om uw bedrijf te verkopen. Dit blogbericht gaat dieper in op de zogenaamde pre-exit, wat dit is en hoe het werkt.

Bij een pre-exit verkoopt u alvast een meerderheids- of minderheidsaandeel van uw onderneming aan een investeerder, terwijl u zelf de touwtjes in handen blijft houden. Met deze gedeeltelijke verkoop stelt u een deel van het zakelijk vermogen veilig.

Met een professionele medeaandeelhouder is het ook makkelijker om volgende stappen te zetten. Bijvoorbeeld door een managementteam te vormen dat onder medeverantwoordelijkheid van de investeerder valt. U kunt zich dan richten op datgene wat u het leukst vindt en waarin u ook het best bent.

Samen met de investeerder worden de groeiplannen geconcretiseerd. Het is gebruikelijk om een groeiplan op te stellen zodat kan worden toegewerkt naar een volledige exit binnen bijvoorbeeld vijf tot zeven jaar. U kunt op die manier samen met een ervaren investeerder en met financiële rust werken aan het groeiplan, waarbij waardegroei kan plaatsvinden door winstgroei, verlaging van onderneming specifieke risico’s, optimale inrichting van de balansposities et cetera. Zo levert het bedrijf meer op bij uiteindelijke verkoop. Ook kan deze periode gebruikt worden voor het vinden van de juiste koper.

Hoewel u bij een pre-exit zelf de baas blijft, heeft de investeerder natuurlijk wel inbreng. Zorg er dus voor dat u een investeerder vindt die bij u en uw bedrijf past. Je moet het uiteindelijk samen eens worden over de koers van de onderneming.

Voor investeerders is een pre-exit aantrekkelijk omdat het risico veel lager is dan op de beurs. De ondernemer blijft namelijk de grootste aandeelhouder en betrokken bij het bedrijf. Aan de andere kant speelt de kortere levensduur van veel ondernemingen een rol. Vooral internetbedrijven hebben een korte levenscyclus, waardoor vroeg sturen op verkoop meer voor de hand ligt.

De kunst is de juiste investeerder aan boord te halen, passend bij u en bij uw bedrijf. Dat is met de vele investerings- en participatiefondsen best een zoektocht. Maar daarbij kan de hulp van een overnameadviseur, met zijn kennis/ervaring en netwerk, van grote toegevoegde waarde zijn.