Wat is een verkoopmemorandum en voor wie is dit bedoeld?.

Een verkoopmemorandum beschrijft alle “ins en outs” van de te koop aangeboden onderneming. Het is belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de activiteiten, verplichtingen, sterke en zwakke punten. Hiermee kan een geïnteresseerde partij een goed beeld vormen van het bedrijf. Let er wel op dat de kandidaat vooraf een geheimhoudingsovereenkomst heeft getekend. Het is immers niet de bedoeling dat vertrouwelijk informatie op straat komt te liggen.

Het informatiedocument wordt dus aan potentiële kopers gegeven met als doel dat zij aan kunnen geven of verdere interesse bestaat (of niet). Vanzelfsprekend worden de positieve punten van het bedrijf beschreven maar vermelden we ook de minder sterke punten of zelfs aandachtspunten. Zowel vanuit juridisch oogpunt bestaat deze meldingsplicht maar ook vanuit logica, ratio en geloofwaardigheid is dit belangrijk.

Op het moment dat alle informatie vooraf namelijk bekend is, kan de geïnteresseerde partij veel sneller tot een oordeel dan wel een bieding komen. Bijkomend voordeel is dat achteraf geen discussie en onderhandeling meer plaatsvindt over de eventuele negatieve kenmerken die pas in een later stadium bekend worden gemaakt of, erger nog, de koper deze zelf ontdekt.

In het volgende blogbericht wordt dieper op de precieze inhoud ingegaan: wat moet er wel in staan? In ieder geval de informatie en antwoorden op de meest voorkomende vragen van kandidaat-kopers, de onderwerpen die de adviseur van de koper van belang vindt en de criteria vanuit de bank van de koper waarop de over te nemen onderneming beoordeeld wordt. Een overnameadviseur heeft deze ervaring en kan helpen bij het opstellen van het informatiememorandum.