Wat is het nut van een waardebepaling?.

In dit blogbericht wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van een waardebepaling. Er komt namelijk meer bij kijken dan op basis van de cijfers uit de administratie, aan de hand van de omzet of van de winst, een rekensom te maken.

Een waardebepaling gaat voor het grootste gedeelte over andere zaken dan cijfers, bijvoorbeeld:

 • In welke markt opereert de onderneming, wat zijn hierin de ontwikkelingen?
 • In welke markt opereren de klanten van de onderneming?
 • Opbouw en kwaliteit personeelsbestand?
 • Afhankelijkheden jegens klanten, leveranciers, personeel en de ondernemer?
 • Hoe zijn de belangrijkste medewerkers gebonden aan het bedrijf?
 • Contractuele/repeterende omzet?
 • Wat is het onderscheidende vermogen?
 • Sterkte/zwakteanalyse (SWOT)
 • Et cetera

Deze zaken leveren het benodigde inzicht op de status quo van de onderneming te kunnen beoordelen alsmede een onderbouwde prognose te kunnen maken voor de komende jaren. Deze prognose is immers hetgeen de koper van verkoper koopt. En de historische cijfers kunnen pas begrepen worden wanneer bekend is hoe deze zijn ontstaan.

De waardebepaling geeft dus verregaand inzicht in het reilen en zeilen van de onderneming alsmede van de omgeving waarin zij actief is. Dus een interne en externe analyse waarbij zowel een onderbouwd toekomstperspectief gemaakt kan worden (prognose) als een risicoprofiel opgesteld kan worden (verdisconteringsvoet).

Dat een waardebepaling vervolgens leidt tot een kwantitatief oordeel is het vertrekpunt:

 • De verkoper heeft hierbij het voordeel dat hij/zij volledig op de hoogte is van alle gegevens en de markt goed kent.
 • De koper heeft als voordeel dat een waardebepaling inzicht geeft in de kerngegevens van de onderneming maar zal zijn/haar eigen risicoprofiel vaststellen. Hetgeen veelal hoger ligt dan die van verkoper, met name doordat koper vanzelfsprekend over minder informatie en marktkennis beschikt dan verkoper.

Zonder waardebepaling is het lastig een oordeel te vellen, zowel kwalitatief als kwantitatief, over de onderneming. Vandaar dat dit een eerste vereiste is voordat een verkooptraject opgestart kan worden. Zonder een dergelijk inzicht kan de koper niet juist geïnformeerd worden waardoor de kans op een succesvolle overdracht nihil is. Een vraagprijs benoemen zonder enige vorm van onderbouwing heeft simpelweg geen zin.

Bijkomend voordeel, indien de uitkomst de verkoper tegen zou vallen en verkoper zou besluiten zelf door te gaan, is dat de waardebepaling inzicht geeft in het (verbeter)potentieel van de onderneming waaraan gewerkt kan worden.