Welke fases zijn er bij een bedrijfsoverdracht?.

U wilt een bedrijf gaan (ver)kopen. Weet u hoe u te werk moet gaan? De truc is om het stap voor stap aan te pakken. Het is een proces van verschillende fases die logisch op elkaar aansluiten:

Voorafgaand aan een (ver)koopproces:
1. Bewustwording en oriëntatie
2. Informatie verzamelen

Gedurende het traject
3. De voorbereiding
4. Zoeken en selecteren kandidaten
5. De onderhandelingen
6. De afronding

Na het sluiten van de deal
7. Overdracht en afscheid nemen (bij verkoop)
8. Start ondernemerschap en plannen uitvoeren (bij aankoop)

Het komt regelmatig voor dat de eerste 2 stappen worden overgeslagen en dat men zich onvoldoende voorbereid stort op het (ver)kopen van een bedrijf. Of dit nu voortkomt uit enthousiasme, noodzaak of naïviteit maakt feitelijk niet uit. Een goede voorbereiding is essentieel voor het welslagen van een goede deal, om überhaupt tot een bedrijfsoverdracht te komen. Een goede, ervaren overnameadviseur zal u op deze punten wijzen en hierover met u in gesprek gaan om gezamenlijk de juiste koers te bepalen.

De komende blogberichten zullen inhoudelijk op de verschillende stappen ingaan.