Welke persoonlijke redenen kan een ondernemer hebben om opvolging voor zich uit te schuiven?.

Het moment voor ondernemers om na te denken over opvolging of overdracht is lastig. Dit is namelijk de eerste stap naar het stoppen met ondernemen en het loslaten van het bedrijf. De meest makkelijke weg is dan ook simpelweg niet erover nadenken.

Als een ondernemer de bedrijfsoverdracht echter voor zich uit blijft schuiven, is de kans dan ook groot dat een aantal emotionele barrières meespeelt. Dit kan het denkproces van de ondernemer enorm beïnvloeden, wat leidt tot het eindeloos verzinnen van smoesjes om er maar niet aan te hoeven geloven.

Dergelijke redenen kunnen zijn:

  • De ondernemer heeft het erg moeilijk met het idee dat hij niet onsterfelijk is;
  • De ondernemer realiseert zich dat er een dag komt, waarop hij al zijn macht en zeggenschap uit handen zal moeten geven;
  • De ondernemer heeft een soort ouder-dilemma; het bedrijf is een soort kind geworden, waardoor het moeilijk loslaten is;
  • De ondernemer heeft (bijna) niks anders te doen zonder het bedrijf en het idee van thuis op de bank zitten zonder enig doel spookt door zijn hoofd;
  • De ondernemer verliest (een groot deel van) zijn sociale contacten, wanneer hij het bedrijf verlaat;
  • De ondernemer heeft moeite met het idee van een ander levensdoel.

Vooruitschuiven is niet de oplossing. Overdracht en opvolging mag juist gezien worden als een positieve ontwikkeling waarbij de overdrager de risico’s en verantwoordelijkheden door kan geven. Hiervoor komen materiële zaken (vermogen) en immateriële zaken (tijd, rust en aandacht voor familie en vrienden) in de plaats.

Het verdient daarom aandacht dat de ondernemer in kwestie zowel plannen maakt voor de periode na de overdracht als dat hij zich realiseert dat zijn persoonlijke contacten grotendeels blijven omdat deze zich veelal in dezelfde fase begeven. Hij/zij staat er niet alleen voor.