Welke stappen moet ik nemen bij opvolging binnen de familie?.

Nadat besloten is de onderneming over te dragen aan een of meerdere personen binnen de familie dienen achtereenvolgens de volgende stappen genomen te worden. Met een dergelijk stappenplan kan bereikt worden dat alle aspecten aan bod komen en tegelijkertijd voorkomen worden dan een bepaald onderdeel over het hoofd gezien wordt wat op later moment voor moeilijkheden kan zorgen. In de blogberichten die hierna volgen, zal een aantal onderdelen nader behandeld worden.

Over het algemeen gelden de volgende stappen voor een opvolging binnen de familie:

  • Beoordeel de huidige situatie en bepaal of de huidige juridische structuur de juiste is
  • Stel een ondernemingsplan op;
  • Stel een uittredingsplan op voor de huidige eigenaar en een intredingsplan voor de beoogde opvolger;
  • Maak een carrièreplan voor sleutelfiguren;
  • Stel een familieconvenant op;
  • Laat het bedrijf waarderen;
  • Zet een financieringsstructuur op voor de opvolger;
  • Stel de juridische documentatie op;
  • Stel de financial planning van de uittreder op.

De volgorde van dit rijtje hoeft niet per se leidend te zijn, het gaat het er namelijk vooral om dat het gebeurd is en niet dat het gebeurd moet zijn voor het volgende onderdeel in bovenstaand stappenplan. Zo kan het familiecharter al opgesteld zijn voordat er een ondernemingsplan is opgesteld.

Let erop bij de uitvoering en afwikkelingen van bovengenoemde punten dat u twee type adviseurs inschakelt: 1 inhoudelijke voor wat betreft de uitvoering en 1 algemene voor wat betreft de coördinatie, het houden van overzicht en voor de onderlinge afstemming. Deze laatste adviseur geldt dan als aanspreekpunt voor de familie.

Om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen, kan het best gekozen worden voor een adviseur buiten de familie dan wel relatiekring van de familie om. Met als doel een objectief en onafhankelijk advies.