Op 11 mei 2020 vond het jaarlijkse M&A Monitor van Vlerick Business School plaats; dit keer een webinar in plaats van een bijeenkomst. Elk jaar wordt bij diverse stakeholders in de Belgische M&A gepeild naar diverse topics aangaande bedrijfsoverdrachten in België. Voorts is, naar aanleiding van covid-19, onlangs in maart en mei opnieuw gepeild naar de verwachtingen van 2020.

De voornaamste conclusie is dat in de komende uitdagende periode het belang van doorgedreven expertise en ervaring van nog veel groter belang zullen zijn bij succesvolle bedrijfsoverdrachten. Meer details volgen in volgende blogs maar onderstaand reeds een paar besproken conclusies.

De voornaamste conclusies waren opmerkelijk:

  1. 2019 was voor M&A een stabiele markt naar zowel volume, waardering en structuur. De kleinere transacties (<5 miljoen) gingen er naar volume en waardering wel op vooruit.
  2. 2020 wordt een heel ander jaar als gevolg van het Coronavirus. De verwachtingen van de overgrote meerderheid zijn:
  • Aantal transacties daalt met 20 tot 30%. Kopers zullen terughoudender zijn als gevolg van onzekerdere tijden en verkopers kunnen beslissing tijdelijk uitstellen doordat ze zich nu willen richten op het intern management zoals kostenbesparingen en het onderhouden van klantenrelaties, eerder dan onderhandelingen met kandidaat-overnemers.
  • De gemiddelde multiples dalen met meer dan 10%. Ook de spreiding van de multiples zal stijgen afhankelijk van de resistentie van bedrijven tegen Corona. Voor sommige sectoren zullen de prijzen verder dalen als gevolg van toegenomen onzekerheid waar daarentegen andere sectoren die baat hebben bij het Coronavirus de waardering stabiel blijft of kan stijgen.
  • De markt verandert van een verkopers- naar een kopersmarkt; Er zullen minder kopers actief zijn waardoor verkopers meer afhankelijk zijn van de biedingen van kopers.
  • % van vendor loans stijgt verder en intrestvergoedingen dalen omdat banken geneigd zullen zijn minder hoge overnamefinancieringen te bieden.
  • Earn out structuren zullen sterk stijgen, omdat de focus bij onderhandelingen zich concentreren op het vinden van een goede genormaliseerde ebitda.
  1. Zowel voor 2019 als voor 2020 geven de stakeholders aan dat bedrijfsoverdrachten in een overgrote meerderheid van de gevallen een positieve invloed had op de werkgelegenheid.

Hebt u vragen over deze blog, neem dan hier contact op.

Marc Leemans, Adcoporate Antwerpen bvba